top of page
Murska-biopacker силажиране АгроКорект.jpg
Murska-biopacker силажиране АгроКорект a.jpg

Съхранение в полиетиленови ръкави на:

 • сенаж (люцерна, трева, тритикале и др.)

 • силаж (царевица, сорго)

 • бирена каша, цвеклови резанки

 • сухо зърно, шрот и др.

Компостиране на растителни отпадъци и фекалии от ферми

Murska-biopacker силажиране АГРОКОРЕКТ ГРУП.jpg

Предимства на компостирането

 • Намаляне производствените отпадъци или фекалиите от млечните ферми

 • Подобрява структурата на почвата – влагозадържане, намаля водната и ветрена ерозия

 • Подпомага аерацията и порьозността на почвата и повишава нейното плодородие

 • Позволява бавното отделяне и усвояване на хранителни вещества от посевите

 • Идеален източник на фосфор и калий

 • Контролира болестите по растенията и редуцира плевелите

 • Няма запрашаване на района

 • Няма лоша миризма

 • Няма изтичане на сокове

 • Удължава се срока на сметищата

bottom of page