top of page
люцерна.png

Люцерна
Oсновната цел на селекционната програма на Barenbrug при люцерната e да извлече максималнa полза за фермата. Нашата селекция се осъществява в Северна Франция (Фламандски сортове), Южна Франция (Средиземноморски сортове), Румъния (континентални сортове) и Aвстралия (незимуващи сортове). Това прави сортовете на Barenbrug адаптивни към различни условия. Нашите селекционери се фокусират върху повишаване качеството на фуража и по-висок добив. Ключови фактори са лесната смилаемост, ниво на протеин, устойчивост към болести и нематоди, високи добиви на сухо вещество и продължителност на използване.

Това, което различава сортовете на Barenbrug от местните “екотипове” е тяхнoто изобилие от листна маса и гъвкавост на стъблата. Подобреното съотношение листа/стъбла води съответно до по-високо съдържание на протеин и енергия. Освен това, гъвкавостта на растението намалява загубите по време на прибиране. Всичко това осигурява производството на по-качествени сено и сенаж, както и до максимална продуктивност от декар.

Семената произведени от Barenbrug имат отлични нива на кълняемост, липса на кускута и други плевели.

1. ВИД Континентален сорт люцерна
Ранкиран като №1 във френската листа „А“
Отличен добив през пролетта (1,06 т/дка) и очакван общ добив –
около 1,73 т/дка към СВ
Висока студоустойчивост
Най-добра устойчивост към нематоди и болести
Вирее в засушени региони
Гарантиран висок добив с полимерната матрица Yellow Jacket Rhizobium
                                                                     

Сеитбена норма: 2,5 – 3 кг/дка                                                                     

Дълбочина на сеитба: 1 – 2 см                                                                     

Междуредие: 8 – 12,5 см

люцерна агро корект.png

Средиземноморски сорт люцерна
Сухоустойчив
Висок добив преизчислено към СВ
(1,4 т/дка – пролет и 1,65 т/дка – общ добив)
Високо ниво на протеин
Устойчив на нематоди и полягане
Голяма продължителност на използване
Редовен и постоянен добив – честа коситба
Гарантиран висок добив с полимерната матрица Yellow Jacket Rhizobium
                                                                     

Сеитбена норма: 2,5 – 3 кг/дка                                                                                  

Дълбочина на сеитба: 1 – 2 см                                                                                    

Междуредие: 8 – 12,5 см

GreenSpirit Overseeding агро корект.png

GreenSpirit Overseeding – за обновяване на вече съществуващи пасища

Лидерът за обновяване на вече съществуващи пасища
специален продукт за презасяване на съществуващи пасища
селектиран микс за бързо поникване и при ниски температури
за засяване рано на пролет или късно на есен
подходящ както като за пасища така и за силаж/сено
превъзходно покълване и последващо развитие
повишава добивите и хранителната стойност от пасището/сеното
4+ години

GreenSpirit NutriFiber агро корект.png

GreenSpirit NutriFiber – специален микс на основата на технологията NutriFiber

Люцерни с гарантирано висок добив посредством технологията на протектирани в полимерна матрица, специално разработен от компанията Barenbrug нов щам грудкови бактерии – Yellow Jacket Rhizobium:

Artemis Yellow Jacket – континентален сорт люцерна
Dorine Yellow Jacket – средиземноморски сорт люцерна

bottom of page